Formålet med personalhåndboka

Dette er Aicono sin offentlige personalhåndbok og skal være utfyllende til enhver tid. Formålet med dette er å sette fokus på åpenhet, oppgaver og spørsmål enhver ansatt skal komme opp med. Denne skal følge selskapets verdier og være utfyllende til arbeidsavtalen. Personalhåndboken skal utvikles og bygges videre sammen med de ansatte.

Litt om oss

Aicono er et regnskapsbyrå som har fokus på kombinasjonen av teknologi og folk. Skulle Aicono bli forvandlet til en person, så ville ivrig, inspirerende, kreativ, utforskende, ærlig og ansvarlig vært våre personlighetstrekk. 

Verdier

Ivrig

Vi har et stort engasjement for jobben og kundene våre. Vi er proaktive og inspirerende.

Nysgjerrig

Vi er nysgjerrige og gravende. Vi søker innsikt og dyp forståelse fremfor raske svar. Vi er de første til å utforske ny teknologi.

Ærlig og ansvarlig

Vi er opptatt av å være ærlige under alle omstendigheter. I Aicono påtar vi oss et stort ansvar for våre kunders økonomi og forvalter dette ansvaret på en tillitsfull og ærlig måte.

Lønn og overtid

Lønn utbetales innen den 15. hver måned etterskuddsvis. Dette betyr at du får lønn for arbeidet du gjorde forrige måned.

Skulle du ha behov for forskudd på lønn kan dette avtales med daglig leder.

Alle fører timer for utført arbeid og du kan i stor grad styre din egen arbeidsuke. Arbeid utover 7,5t pr dag regnes som mertid og legges til i din fleksisaldo. Denne kan du bruke til å avspasere ved senere anledning eller be om få det utbetalt.

Det er maksimalt mulig å ha 75t i fleksisaldoen sin med mindre annet er avtalt.

Vi betaler 50% tillegg i lønn, ved pålagt overtid.

Arbeids som kvalifiserer som overtid:

 • Arbeid utover 9t pr dag

 • Arbeid utover 40pr uke

 • Arbeid på helligdager

Overtidstillegget blir betalt ut på neste lønn og kan ikke tas ut som avspasering.

Halv skatt før jul kommer på lønningen for november.

Lønnsreguleringer og forhandlinger foregår hvert år i august.

Naturalytelser og annen fordel

Skattepliktige naturalytelser, dersom det er gitt, etter behov eller ved behov:

 • EKT-tjenester i form av mobil/internett

 • Fri bil

 • Fri parkering

 • Fri kost og losji

 • En time velferd i uken som brukes på trening

Ferie og feriepenger

Vi har 5 eller 6 uker ferie.

Feriepengene for foregående år utbetales i juni. Det foretas trekk i lønn for ferie den samme måneden om annet ikke er avtalt.

Har du ditt første år i Aicono, uten feriepenger fra tidligere arbeidsgiver, vil vi prøve å imøtekomme det så godt som mulig.

Forsikringer

Yrkesskadeforsikring er et "must", og det har vi på alle våre ansatte. I tillegg har vi en rekke andre forsikringer.

 • Gruppeliv død, hoved- og medforsikret

 • Behandlingsforsikring

 • Alvorlig sykdom

 • Reiseforsikring

Du kan lese mer om forsikringene våre her

Pensjon

Vi sparer 6% OTP på alle våre ansatte.

Du kan lese mer om våre pensjonsordninger her

Permisjoner

Det daglige livet ditt er viktig for oss og vi vil derfor prøve å tilby en så fleksibel arbeidshverdag som mulig hvor du styrer dagen din selv. I tillegg til dette ønsker vi å tilby noen permisjoner utover det loven pålegger arbeidsgivere.

Alle permisjoner er beskrevet med antall dager pr år, om ikke annet er spesifisert.

 • Flyttedag

  • Vi gir 1 dag permisjon med lønn dersom du skal flytte. 

 • Fødselspermisjon (14 dager)

 • Omsorgspermisjon ved fødsel (14dager)

 • Heimevernet / militæret (inntil 12 dager)

  • Innsatsstyrke må nærmere spesifiseres.

 • Begravelse nær familie / venn

  • Ved dødsfall hos nær familie eller venner gir vi 1 dag permisjon med lønn.

Sosialt

Lunch:
Vi spiser felleslunch hver dag.

Julebord:
Hvert år settes det en komitè som står ansvarlig for årets julebord på tvers av avdelingene.

Sommerfest:
Vi er glad i sommer og sol, og vi samles gjerne til en hyggelig sommerfest i juni.

Kurs og konferanser:
Ansatte får delta på relevante kurs og konferanser.

Bransjekvelder:
Ved jevne mellomrom samler vi bransjekollegaer i området.

Du kan lese mer om det sosiale her

Kommunikasjon

Interne kommunikasjonskanaler:
Vi bruker Slack til all internkommunikasjon. Ved informasjon som angår arbeidsforhold eller vanskelige saker, benyttes gjerne e-post.

Eksterne kommunikasjonskanaler:
Vi kommuniserer med kundene våre på Slack, e-post og telefon. Det er viktig for oss å være tilgjengelige og fleksible.

Listen over kommunikasjonsverktøy vi bruker pr. i dag:

 • Slack (Vi kobler sammen vår Slack med kunden sin og oppretter et eget samtalerom)

 • E-post

 • Telefon

 • Chat via nettsiden vår

 • Facebook Messenger

 • Discord

 • Microsoft Teams

 • Zoom

 • Google Meet

De fleste kommunikasjonskanalene er koblet sammen i Slack slik at du slipper å forholde deg til mange systemer samtidig.

Holdninger

Vi er et byrå som bygges etter den "nye normalen". Som ansatt vil du ha en veldig fleksibel arbeidsdag så lenge du følger oppgavene du har ansvar for.

På samme måte vil kundene våre forvente at vi tilpasser oss deres arbeidsmetode, noe vi ønsker å imøtekomme så godt det går.

Vi kommuniserer tydelig og høflig med hverandre og med alle våre kunder og samarbeidspartnere.

Ærlighet er en av våre viktigste verdier og alle oppfordres til å svare ærlig, også i vanskelige situasjoner.

Forbehold

Personalhåndboka oppdateres ikke "live", men sporadisk. Merk imidlertid at det i løpet av det året boken "gjelder for", kan endringer komme i lov- og avtaleverk.

Dersom det oppstår en tvist om temaer som er omtalt i denne utgaven, må man derfor sjekke hva som er gjeldende rett.

Aicono oppfordrer alle ansatte til å komme med innspill dersom en vil ha endringer, forslag, mer utfyllende informasjon eller noe som ikke er oppgitt her.

Sosiale medier (SoMe)

Retningslinjer for bruk av bilder og videoer

I Aicono verdsetter vi å dokumentere og dele våre faglige og sosiale aktiviteter. Som en del av vår kommunikasjonsstrategi, kan bilder og videoer tatt under arbeidsrelaterte hendelser og sosiale sammenkomster bli brukt på organisasjonens sosiale medier og i andre kommunikasjonskanaler.

Retningslinjer:

 • Samtykke: Vi antar implisitt samtykke til fotografering og filming under våre arrangementer, med mindre annet er uttrykt av den enkelte.

 • Bruksområder: Bilder og videoer kan brukes til å fremheve arbeidskulturen, feire milepæler, og fremme samhold innad i organisasjonen.

 • Ansvarlig bruk: Vi forplikter oss til å bruke bildene og videoene ansvarlig, med respekt for personvernet og verdigheten til de avbildede. Innholdet vil ikke bli brukt på en måte som er upassende eller kan oppfattes som skadelig.

Ansattes personvern og komfort er viktig for oss. Om du ikke ønsker å bli avbildet, eller ønsker å trekke tilbake ditt samtykke for bruk av spesifikke bilder eller videoer, oppfordrer vi deg til å kontakte din nærmeste leder. Vi er forpliktet til å imøtekomme slike forespørsler med respekt og diskresjon.

Vær oppmerksom på at disse retningslinjene kan oppdateres, og vi vil sikre at alle endringer blir kommunisert tydelig til våre ansatte.

I Aicono snakker vi ikke om folk, men med folk.

Les mer

Her kan du lese mer om våre forsikringer, pensjonssparing og sosiale aktiviteter.

Har du spørsmål?

Vi snakker gjerne med deg

Åpen søknad
Mats William Lia
Daglig leder, Porsgrunn
Linda Hatmosøy
Daglig leder, Ålesund
Are Arceo Høgberg
Regnskapsfører
Sondre Døli
Partner
Fredrik Gurholt
Regnskapsfører
Hilde Mittet
Kvalitetsansvarlig, Ålesund
Klaudia Matelonek
Regnskapsfører
Kristian Muriaas
Regnskapsfører
Mads Øyen Lunde
Statsautorisert regnskapsfører
Malene Tennøy
Regnskapsfører(I permisjon)
Susanne Fuglset
Statsautorisert regnskapsfører
Tomas Sigerstad
Avdelingsleder, Oslo
Tone Lise Gjelsten Rekdal
Regnskapsfører