Formål med personalhåndboka

Dette er Aicono sin offentlige personalhåndbok, og skal være utfyllende til enhver tid. Formålet med dette er å sette fokus på åpenhet, oppgaver og spørsmål enhver ansatt skal komme opp med. Denne skal følge selskapets verdier og være utfyllende til arbeidsavtalen. Personalhåndboken skal utvikles og bygges sammen med de ansatte.

Selskap

Aicono AS er et regnskapsbyrå som har fokus på kombinasjonen av teknologi og mennesker. Skulle Aicono bli forvandlet til en person, så ville ivrig, inspirerende, kreativ, utforskende, ærlig og ansvarlig være våre personlighetstrekk. 

Verdier

Ivrig

Vi har et stort engasjement for jobben og kundene våre. Vi er proaktive og inspirerende.

Nysgjerrig

Vi er nysgjerrige og gravende. Vi søker innsikt og dyp forståelse fremfor raske svar. Vi er de første til å utforske ny teknologi.

Ærlig og ansvarlig

Vi er opptatt av å være ærlige under alle omstendigheter. I Aicono påtar vi oss et stort ansvar for våre kunders økonomi og forvalter dette ansvaret på en tillitsfull og ærlig måte.

Lønn og overtid

Lønn utbetales innen den 15. hver måned etterskuddsvis. Dette betyr at du får lønn for arbeidet du gjorde forrige måned.

Skulle du ha behov for forskudd på lønn kan dette avtales med daglig leder.

Alle skriver sin egen timeliste for utført arbeid, du kan i stor grad styre din egen arbeidsuke. Arbeid utover 7,5t pr dag regnes som mertid, og legges til i din fleksisaldo. Denne kan du bruke til å avspasere ved senere anledning.  Du kan også be om å få dette utbetalt, om du ønsker det.

Det er maksimalt mulig å ha 75t i fleksisaldoen sin, med mindre annet er avtalt.

Vi betaler 50% tillegg i lønn, ved overtid.

Arbeids som kvalifiserer som overtid:

 • Arbeid utover 9t pr dag

 • Arbeid utover 40pr uke

 • Arbeid på helligdager

Overtidstillegget blir betalt ut på neste lønnskjøring automatisk, og kan ikke tas ut som avspasering.

Halv skatt før jul kommer på lønningen for november.

Naturalytelser og annen fordel

Skattepliktige naturalytelser, dersom det er gitt, etter behov eller ønskelig

 • EKT-tjenester i form av mobil/internett

 • Fri bil

 • Fri kost og losji

 • Personlig medlemskap på treningssenter

 • Kantinetrekk, av arbeidsgivers selvkost på råvarer

 • Behandlerforsikring

 • Gruppelivsforsikring

Ferie og feriepenger

Vi har 5 uker ferie, med 12% feriepenger.

Feriepengene for foregående år utbetales i Juni. Det foretas trekk i lønn for ferie den samme måneden.

Har du ditt første år i Aicono, uten feriepenger fra tidligere arbeidsgiver, vil vi prøve å imøtekomme det så godt som mulig.

Forsikringer

Yrkesskadeforsikring er et "must", og det har vi på alle våre ansatte. I tillegg har vi en rekke andre forsikringer.

 • Gruppeliv død, hoved- og medforsikret

 • Behandlingsforsikring

 • Alvorlig sykdom

 • Reiseforsikring

Du kan lese mer om forsikringene våre her

Pensjon

Som medlemsbedrift av Regnskap Norge har vi OTP (obligatorisk tjenestepensjon) hos Storebrand på 6 %.

Du kan lese mer om våre pensjonsordninger her

Permisjoner

Det daglige livet ditt er viktig for oss, og vi vil derfor prøve å tilby en fleksibel arbeidshverdag. Du kan ta avspasering etter avtale. I tillegg til dette ønsker vi å tilby noen permisjoner utover det loven pålegger arbeidsgivere.

Alle permisjoner er beskrevet med antall dager pr år, om ikke annet er spesifisert.

 • Flyttedag

  • Vi gir 1 dag permisjon med lønn dersom du skal flytte. 

 • Fødselspermisjon (14 dager)

 • Omsorgspermisjon ved fødsel (14dager)

 • Heimevernet / militæret (inntil 12 dager)

  • Innsatsstyrke må nærmere spesifiseres.

 • Begravelse nær familie / venn

  • Ved dødsfall hos nær familie eller venner gir vi 1 dag permisjon med lønn.

Sosialt

Lunch:
Vi spiser felleslunch hver dag, i husets restaurant. Her har vi alltid et sunt og godt utvalg av både varm og kald mat.

Julebord:
Hvert år settes det en komitè som står ansvarlig for årets julebord.

Sommerfest:
Vi er glad i sommer og sol, og samles til en hyggelig sommerfest i Juni.

Kurs og konferanser:
Ansatte oppfordres til å delta på kurs og konferanser med faglig innhold for bransjen.

Bransjekvelder:
Ved jevne mellomrom samler vi bransjekollegaer i området.

Du kan lese mer om det sosiale her

Kommunikasjon

Interne kommunikasjonskanaler
Alle internkommunikasjon skal føres på Slack. Ved informasjon som angår arbeidsforhold eller vanskelige saker, benyttes e-post.

Eksterne kommunikasjonskanaler
Vi kommuniserer med kunde våre i en rekke forskjellige samhandlingsverktøy. Det er viktig for oss å være tilgjengelige og fleksible.

Listen over kommunikasjonsverktøy med våre kunder vil utvikles underveis, men pr. idag benytter vi oss av:

 • Slack (Vi kobler sammen vår Slack med kunden sin, og oppretter et eget samtalerom)

 • Epost

 • Telefon

 • Chat via nettsiden vår

 • Facebook Messenger

 • Discord

 • Microsoft Teams

 • Zoom

 • Google Meet

De fleste kommunikasjonskanaler er koblet sammen i Slack, slik at du slipper å forholde deg til mange systemer samtidig.

Holdninger

Vi er et selskap som bygges etter den "nye normalen". Som ansatt vil du ha en veldig fleksibel arbeidsdag, så lenge du følger oppgavene du har ansvar for.

På samme måte vil kundene våre forvente at vi tilpasser oss deres arbeidsmetode, noe vi ønsker å omfavne.

Kommunikasjonsform
Vi kommuniserer tydelig og høflig med hverandre og med våre kunder/samarbeidspartnere. Ærlighet er en av våre viktigste verdier, og alle oppfordres til å svare ærlig, også i vanskelige situasjoner.

Forbehold

Personalhåndboka oppdateres ikke "live", men sporadisk. Merk imidlertid at det i løpet av det året boken "gjelder for", kan endringer komme i lov- og avtaleverk.

Dersom det oppstår en tvist om temaer som er omtalt i denne utgaven, må man derfor sjekke hva som er gjeldende rett.

Aicono oppfordrer alle til å komme med "requests" dersom en vil ha endringer, forslag, mer utfyllende informasjon eller noe som ikke er oppgitt her.

I Aicono snakker vi ikke om folk, men med.

Les mer

Her kan du lese mer om våre forsikringer, pensjonssparing og sosiale aktiviteter.

Har du spørsmål?

Vi snakker gjerne med deg

Åpen søknad
Mats William Lia
Linda Hatmosøy
Sondre Døli
Klaudia Matelonek
Fredrik Gurholt
Bjørn Eilertsen