Pensjon

En god pensjonssparing er viktig for fremtiden.

Obligatorisk tjenestepensjon

Innskuddsplan

  • 6 prosent sparing av lønn mellom 0 - 12 G

  • 0 prosent tilleggssparing av lønn mellom 7,1 og 12 G

Opptaksalder

  • 13 år

Pensjonsordningen er satt i gang med "Anbefalt Pensjon" som oppstartsprofil for alle ansatte. Uavhengig av medlemstid, har medlemmet ved utmelding eiendomsrett til all opptjent pensjonskapital.

Innskuddsfritak (forsikring)

  • Ved inntruffet arbeidsuførhet vil innvilget innskuddsfritak bli regulert med 2 % hvert år.

Omkostningsfritak for uføre (forsikring)

  • Omkostningsfritak dekker omkostninger knyttet til medlemmer som mottar uførepensjon og/eller innskuddsfritak. Omkostningsfritak dekker ikke omkostninger til forvaltning av spareordningen.

Les mer

Her kan du lese mer om våre forsikringer, pensjonssparing og sosiale aktiviteter.

Lurer du på noe?

Mats William Lia
Daglig leder, Porsgrunn
Linda Hatmosøy
Daglig leder, Ålesund
Sondre Døli
Partner
Klaudia Matelonek
Regnskapsfører
Fredrik Gurholt
Regnskapsfører
Bjørn Eilertsen
Partner
Are Arceo Høgberg
Regnskapsfører
Malene Tennøy
Regnskapsfører