Pensjon

En god pensjonssparing er viktig for fremtiden.

Obligatorisk tjenestepensjon

Aicono har valgt storebrand som pensjonsleverandør grunnet gode avtaler vi har fått fra vårt medlemskap med Regnskap Norge.

Innskuddsplan

  • 6 prosent sparing av lønn mellom 0 - 12 G

  • 0 prosent tilleggssparing av lønn mellom 7,1 og 12 G

Opptaksalder

  • 13 år

Pensjonsordningen er satt i gang med "Anbefalt Pensjon" som oppstartsprofil for alle ansatte. Uavhengig av medlemstid, har medlemmet ved utmelding eiendomsrett til all opptjent pensjonskapital.

Innskuddsfritak (forsikring)

  • Ved inntruffet arbeidsuførhet vil innvilget innskuddsfritak bli regulert med 2 % hvert år.

Omkostningsfritak for uføre (forsikring)

  • Omkostningsfritak dekker omkostninger knyttet til medlemmer som mottar uførepensjon og/eller innskuddsfritak. Omkostningsfritak dekker ikke omkostninger til forvaltning av spareordningen.

Les mer

Her kan du lese mer om våre forsikringer, pensjonssparing og sosiale aktiviteter.

Lurer du på noe?

Mats William Lia
Linda Hatmosøy
Sondre Døli
Klaudia Matelonek
Fredrik Gurholt
Bjørn Eilertsen