Pensjon

En god pensjonssparing er viktig for fremtiden.

Obligatorisk tjenestepensjon

Innskuddsplan

  • 6 prosent sparing av lønn mellom 0 - 12 G

  • 0 prosent tilleggssparing av lønn mellom 7,1 og 12 G

Opptaksalder

  • 13 år

Pensjonsordningen er satt i gang med "Anbefalt Pensjon" som oppstartsprofil for alle ansatte. Uavhengig av medlemstid, har medlemmet ved utmelding eiendomsrett til all opptjent pensjonskapital.

Innskuddsfritak (forsikring)

  • Ved inntruffet arbeidsuførhet vil innvilget innskuddsfritak bli regulert med 2 % hvert år.

Omkostningsfritak for uføre (forsikring)

  • Omkostningsfritak dekker omkostninger knyttet til medlemmer som mottar uførepensjon og/eller innskuddsfritak. Omkostningsfritak dekker ikke omkostninger til forvaltning av spareordningen.

Les mer

Her kan du lese mer om våre forsikringer, pensjonssparing og sosiale aktiviteter.

Lurer du på noe?

Åpen søknad
Mats William Lia
Daglig leder, Porsgrunn
Linda Hatmosøy
Daglig leder, Ålesund
Are Arceo Høgberg
Regnskapsfører
Sondre Døli
Partner
Fredrik Gurholt
Regnskapsfører
Hilde Mittet
Kvalitetsansvarlig, Ålesund
Klaudia Matelonek
Regnskapsfører
Kristian Muriaas
Regnskapsfører
Mads Øyen Lunde
Statsautorisert regnskapsfører
Malene Tennøy
Regnskapsfører(I permisjon)
Susanne Fuglset
Statsautorisert regnskapsfører
Tomas Sigerstad
Avdelingsleder, Oslo
Tone Lise Gjelsten Rekdal
Regnskapsfører