For leverandører

Skal du sende oss en faktura? I bunn av denne siden ser du hvordan. Har du derimot system du mener vi og våre kunder trenger? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg.

Viktige kriterier for oss

Systemet ditt bør være skybasert og ha et enkelt brukergrensesnitt. Det bør ha et åpent API, slik at det lett kan integrereres med andre systemer vi bruker.

Dette forventer vi oss

Teknologiutviklingen går fort, og vi forventer oss at dere følger med. Våre kunder består i stor grad av kunder som er dus med moderne teknologi, og som alltid ser etter måter å effektivisere prosesser på.

Har du et system vi bør se på?

Faktura-informasjon

Aicono kan motta faktura i følgende format

  • e-faktura (EHF 3.0)

  • Faktura i PDF til fakturamottak på e-post

Krav til innhold i fakturaer til Aicono

Påse at faktura sendes til riktig selskap og påføres «Deres ref».:
Selskapsnavn: Aicono
Org.nr/EHF: 823820232
Adresse: Drangedalsvegen 100, 3920 Porsgrunn
Deres ref.: *****

1. e-faktura (EHF 3.0)
Aicono står registrert i ELMA
Sendes til organisasjonsnummer:
823 820 232

2. Faktura i PDF til e-post
Krav for å sende faktura pr mail:
faktura@aicono.no
OBS! Må ligge som vedlegg, ikke link.