Tjenester Innsikt og råd

Tjenester
Innsikt og råd

Oppturer og nedturer er en naturlig del av det å drive en bedrift. Det vet vi alt om. Da kan det være godt å ha en trygg sparringspartner som har god innsikt i bedriften din når de viktige avgjørelsene skal tas. Våre rådgivere hjelper deg gjerne langs med eller når spesifikke problemstillinger dukker opp.

Dette kan vi hjelpe deg med:

Midlertidig ledelse

Vi tilbyr erfarne interimledere som kan tre til på kort varsel. Det kan være omstillingsperioder, ved sykdom, mellom rekrutteringer eller for å dekke kritiske kompetansegap. Målet vårt er å være operativ fra dag én.

Ledermentor

Ledere trenger kompetansepåfyll og ledere trenger sparringspartnere. Vi kaller dette "ledermentoring". Du kan benytte vår kompetanse når nye forretningsområder skal bygges opp, når det oppstår behov for opprydding i avtaler og systemer, eller når det oppstår interne konflikter i bedriften.

Styreledelse

Vi tar oppdrag som styreleder, styremedlem eller rollen som innleid rådgiver til styret. Vi har bred erfaring og sitter i mange styrer, både i nystartede selskaper, men også i selskaper som er ferdig med gründerfasen.

Prosjektledelse

Vi har "hands-on" prosjektledere som har ledet og støttet større prosjekter i komplekse organisasjoner. Vi bistår deg med ledelse av utviklingsprosjekter eller implementering av systemer eller ved gjennomføring av forprosjekter hvor målet er å lage en kravspesifikasjon, finne ønsket leverandør samt plan for implementering. Vi kan også støtte din prosjektleder.

Forretningsutvikling

Endringsevne og vilje er nødvendig for å ha en sikker og forutsigbar drift. Vi kan hjelpe deg med justeringer av selskapets strategi, justering av prosesser eller foreslå nødvendig teknologi som kan understøtte endringene i tillegg til at du får et sett nye øyne på organisasjonen.

Kontakt oss for å komme i gang

Linda Hatmosøy
Daglig leder, Ålesund
Mats William Lia
Daglig leder, Porsgrunn
Sondre Døli
Partner