Tjenester Nyetableringer

Tjenester
Nyetableringer

Vi har opparbeidet oss solid erfaring gjennom deltakelse i flere start-ups og vi deler villig av vår kompetanse på dette feltet. Våre kloke hoder kan hjelpe deg fra etablering til lansering.

Dette kan vi hjelpe deg med:

Strategi og forretningsplaner

Sammen med deg utvikler vi ditt strategiske fundament, vi bistår i arbeidet med å spisse organisasjonen og teamet ditt, setter klare forventninger og mål til virksomheten, og lager grundige markedsanalyser og salgsstrategi.

Styrende dokumener

Vi kan ikke få understreket nok viktigheten av å ha de styrende dokumentene på plass. Listen over slike dokumenter kan virke endeløse, men vi kan hjelpe deg med blant annet stiftelsesdokumenter, vedtekter, kapitalbekreftelse, ansettelseskontrakter og aksjonæravtaler.

Styredeltakelse

Vi tar oppdrag som styreleder, styremedlem eller rollen som innleid rådgiver til styret. Vi har bred erfaring og har sittet i mange styrer, både i start-ups, men også i selskaper som har gjort seg ferdig med gründerfasen.

Regnskap

Trenger du hjelp til hele regnskapet eller kun deler? Du kan overlate hele jobben til oss eller vi kan samarbeide om utføring av ulike regnskapsoppgaver. Har du ikke behov for regnskapsfører helt ennå så kan vi være din sparringspartner innenfor regnskap.

Bekreftelser

Vi kan også hjelpe deg med blant annet kapitalbekreftelse, kompensasjonssøknader, bekreftelser ovenfor Innovasjon Norge og andre søknader som behøver bekreftelse fra statsautorisert regnskapsfører.